zondag 31 januari 2021

Coronamaatregelen - 1 februari 2021

Ter info de Coronamaatregelen - 1 februari 2021, zoals ontvangen van Sportclubadvies Antwerpen :


In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met de laatst genomen beslissingen van de federale regering en treden in werking vanaf 1 februari.
Hieronder vind je de huidige richtlijnen.

Voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008):
• Bij voorkeur outdoor sporten.
• Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
• Een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter moet steeds aanwezig zijn.
• De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
• Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
• Kinderen kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (geboortejaar 2007) tot en met 18 jaar (geboortejaar 2002):
• Indoor sporten is niet toegestaan.
• Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
• Een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter moet steeds aanwezig zijn.
• De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
• Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
• Kinderen kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

Boven de 18 jaar (geboren in °2001 of vroeger)
• outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
• In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Sportkampen:
• Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen.
• Een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter moet steeds aanwezig zijn.
• De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
• Overnachtingen zijn niet mogelijk.
• Clubs die in de krokus of paasvakantie een kamp willen organiseren nemen hiervoor contact op met breedtesport@antwerpen.be

Andere:
• Tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
• Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. Sport Vlaanderen gaat het protocol zo snel mogelijk aanpassen aan de huidige geldende maatregelen.
• Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden kunnen ze gebruikt worden.
• Sportkantines blijven gesloten.
• Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister en zonder publiek.
• Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

Heb je nog vragen?
Heb je nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Stuur dan een mailtje naar sportclubadvies@antwerpen.be.

Veelgestelde vragen over de algemene coronamaatregelen vind je op de website van de stad Antwerpen.

Zorgen jullie ervoor dat ook jullie leden op de hoogte zijn van alle regels? Tips om iedereen mee te krijgen, lees je op onze website.

 

zondag 29 november 2020

VBSL Aansluitingsformulier 2021 is beschikbaar

Het VBSL Aansluitingsformulier_2021 is nu beschikbaar.

De club verzoekt alle spelers in de baseball-, softball- en jeugdteams om hun formulier zo snel mogelijk ingevuld in te leveren bij hun coach. In de praktijk betekent dit vóór 31 december.

Betaling is nu nog niet nodig, maar kan best voor 1 januari worden uitgevoerd, wanneer de licenties van 2020 vervallen.

Dank bij voorbaat,

Het clubbestuur

Indoortrainingen Winter 2020-21 gaan voorlopig niet van start

Met de sluiting van de sportzalen van StadA ten gevolge van de Covid-19 maatregelen, kunnen de indoortrainingen tot nader order niet van start gaan.

Zodra deze beperkingen worden opgeheven, zal de nodige informatie over de trainingen worden gepubliceerd.

vrijdag 31 juli 2020

COVID-19 maatreglen vanaf 30 juli

Ter info de update van VBSL dd. 30 juli 2020 :

In navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, de geldende protocollen voor de sportsector, de reeds genomen en gekende beslissingen op provinciaal, stedelijk, gemeentelijk niveau, nam de Raad van Bestuur van VBSL op 30/07/2020 volgende beslissingen betreffende de organisatie van wedstrijden en trainingen.

Dit voor de wedstrijden die onder de bevoegdheid van VBSL vallen.

Competitie

VBSL Jeugdcompetitie

VBSL geeft de toelating om de geplande wedstrijden binnen de VBSL Jeugdcompetitie verder af te werken voor zover deze:

Georganiseerd worden volgens de geldende protocollen

 • Sportspecifieke Safe@Bat protocol
 • Protocollen van de overheid
 • De toelating hebben van-  en de eventuele extra geldende beperkingen volgen van de lokale overheid

Specifiek voor de provincie Antwerpen:

Voor de provincie Antwerpen is er een verbod op alle geplande jeugdwedstrijden voor de komende 4 weken. Dit verbod is er op basis van de politieverordening van de provinciale gouverneur van 29/07/2020 welke stelt:

 • Alleen contactloos sporten is toegestaan.
  “Activiteiten van sportieve aard waarbij de ‘fysieke afstand’ niet kan worden gerespecteerd, vormen een groot risico op besmetting met het coronavirus COVID-19. Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich immers zeer snel wanneer de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet strikt en voortdurend gerespecteerd wordt. Bij contactsporten komen mensen per definitie nauw met elkaar in contact en is het respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet mogelijk, waardoor de verspreiding van het coronavirus COVID-19 wordt bevorderd. Dergelijke activiteiten vormen dan ook een onaanvaardbare bedreiging voor de openbare gezondheid.”

Alle geplande jeugdwedstrijden op het grondgebied van de provincie Antwerpen worden bijgevolg voor de komende 4 speelweekends (tot en met het weekend van 22 & 23 augustus) afgelast.

 De jeugdploegen uit de provincie Antwerpen hebben nog steeds algemeen het recht om hun uitwedstrijden buiten de provincie Antwerpen af te werken.

Lokaal kan de overheid echter strengere beperkingen opleggen, deze beperkingen dienen gevolgd te worden, breng in dergelijk geval als ontvangende ploeg je tegenstander hiervan op de hoogte.

VBSL Recreantencompetitie

VBSL schrapt alle geplande VBSL recreantentornooien voor de komende 4 weken (tot en met het weekend van 22 en 23 augustus). Dit aangezien op basis van volgende redenen:

 • Alle geplande tornooien vonden plaats op het grondgebied van de provincie Antwerpen, waar een verbod geld op contactsport en ploegsport voor groepen groter dan 10 personen verboden is voor mensen ouder dan 18 jaar.

Daarnaast is het algemeen niet aangeraden om grote groepen mensen samen te brengen, waarbij we een algemeen verbod opleggen voor de overige provincies voor een organisatie in de komende 4 weken (tot en met het weekend van 22 en 23 augustus).

Trainingen

Algemeen is er de toelating om te sporten met contact op volgende voorwaarden:

 • het is in georganiseerd verband
 • de groep is maximaal 50 personen groot (incl. trainers en begeleiders)
 • er is steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig
 • je je handen voor en na wast
 • het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
 • je al de geldende veiligheidsprotocollen volgt.

Bijgevolg verlenen we als VBSL onze clubs de toelating om training aan te bieden dit zowel aan jeugd als aan senioren.

Vanaf heden is er een registratieplicht voor sportlessen, sporttrainingen. Concreet wil dit zeggen dat je als club verplicht bent om volgende gegevens voor de periode van 14 dagen bij te houden van de aanwezigen op de trainingen

 • naam
 • telefoonnummer of e-mailadres

Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen.

Specifiek voor de provincie Antwerpen

 • Jeugd
  • Toelating om training te voorzien aan jeugd onder 18 jaar
  • Training dient contactloos te verlopen

 • Senioren
  • Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar.
  • Toelating om aan senioren training te voorzien zolang de groep de 10 personen niet overschrijdt
  • Training dient contactloos te verlopen

Toeschouwers

Algemeen wordt gesteld dat men bij outdoor sportactiviteiten een maximum van 200 toeschouwers mag toelaten.

Deze toeschouwers zijn verplicht een mondmasker te dragen.

 Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen.

Mondmaskerplicht

 De mondmaskerplicht die we vorige week reeds invoerden voor alle clubs en leden (+12), zal behouden blijven. 

 • Algemene verplichting voor +12-jarigen om een mondmaskers te dragen op de club, behalve:
  • op het base- en/of softballterrein als speler, coach of official;
  • voor diegenen die zittend consumeren in de horeca van de club (in het clubhuis of op het terras).

Lokaal kunnen er echter strengere maatregelen van toepassing zijn, dewelke afwijken van de hierboven gestelde voorwaarden. In dit geval dien je de lokale maatregelen te volgen

Registratieplicht

Horeca

Sinds 23 juli is de registratieplicht in de horeca verplicht, dit geldt dus ook voor base- en softballclubs die een horecafunctie uitoefenen. Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren: 

 • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren. 
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19. 
 • Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd. 
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.
 • Sjabloon voor registratie kan u vinden op: www.horecavlaanderen.be

Sportlessen

Sinds 29 juli is de registratieplicht ook van toepassing voor sportlessen. Deze registratieplicht is idem aan deze van de horeca en dient bij aankomst te worden geregistreerd.

 • De contactgegevens van één deelnemer per huishouden (naam, telefoonnummer of e-mailadres)
 • De club-uitbater moet de gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens moeten na 14 dagen vernietigd worden
 • Deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de sportles bij aankomst geweigerd.

 

donderdag 30 juli 2020

Opschorting van de wedstrijden in 1BB, 4BB en SBD

Alle wedstrijden van de RAE teams in 1BB, 4BB en SBD zijn voor 4 weken opgeschort.
De trainingen en wedstrijden van de MIN en CAD  jeugdsteam gaan in principe gewoon door, wel zonder toeschouwers.