vrijdag 11 januari 2013

26 januari Algemene vergadering Antwerp Eagles

Beste Sportvrienden,

Vooreerst mijn beste wensen voor 2013.

2012 is voorbij, dus tijd om even terug te blikken. Dit doen we traditiegetrouw op de algemene vergadering van onze club.
Ik mag jullie dan ook allen uitnodigen op deze algemene vergadering welke doorgaat op 26 januari om 15 uur in Eagles nest.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit :
  • Welkomstwoord
  • Goedkeuring verslag vorige A.V.
  • Goedkeuring rekeningen 2012 + kwijting bestuurders
  • Verslag werkingsjaar 2012
  • Voorstelling werkingsjaar 2013
  • Laureatenhuldiging
Ik hoop jullie in groten getale te mogen ontmoeten op deze vergadering. Naar goede gewoonte wordt u door de club een natje en droogje aangeboden

Met vriendelijke groet

Ben Verhaevert
voorzitter   

The Cage

Dog Partner

RSM Belgium