maandag 8 december 2014

Algemene vergadering

De algemene vergadering zal doorgaan op zaterdag 17 januari 2015 om 15u30 in de kantine.

Dagorde:

  • Verkiezing en aanstelling voorzitter
  • Administratief verslag
  • Sportief verslag:
    • Evaluatie seizoen 2014 door de coaches
    • Planning seizoen 2015
  • Financieel verslag
  • Uitreiking prijzen
  • Rondvraag
The Cage

Dog Partner

RSM Belgium