zondag 28 februari 2016

Antwerp Eagles Paaskamp 2016

Het Antwerp Eagles Paaskamp zal doorgaan tijdens de eerste week van de Paasvakantie van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april 2016.

Er kan worden ingeschreven door jeugd geboren in 2001 t.e.m. 2009.
Deelname aan het kamp, met middagmaal, vieruurtje en uitstap, kost :
  • 90 euro voor een aangesloten jeugdspeler van Antwerp Eagles
  • 110 euro voor niet bij Antwerp Eagles aangesloten jongeren 

Inschrijven kan door dit Inschrijvingsformulier ingevuld te e-mailen naar antwerpeagles@hotmail.com. Ook verdere informatie en het reglement van het Paaskamp kan je nalezen in dit document.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling op rekeningnummer IBAN BE67 0682 4999 4487 met vermelding van ”naam + geboortejaar + inschrijving paaskamp 2016.

De inschrijving wordt definitief afgesloten op 21 maart .

woensdag 3 februari 2016

Algemene ledenvergadering 2016 - Impressie

Op 16 januari laatsleden vond de algemene ledenvergadering plaats in het Eagles Nest.

Hieronder enkele impressies ...

De Golden Eagle laureaten 2016 :
Sam Heuten (U21) - Giovanni Philipsen (2BB) - Jeroen Van Ackeren (CAD)

Bestuursleden vlnr : Marcel Vogels, Esther Hermans (voorzitter),
Gert Van den Berg (penningmeester) en Nacha Van Steen (secretaris)


 

Een deel van de talrijk opgekomen leden