zondag 29 november 2020

VBSL Aansluitingsformulier 2021 is beschikbaar

Het VBSL Aansluitingsformulier_2021 is nu beschikbaar.

De club verzoekt alle spelers in de baseball-, softball- en jeugdteams om hun formulier zo snel mogelijk ingevuld in te leveren bij hun coach. In de praktijk betekent dit vóór 31 december.

Betaling is nu nog niet nodig, maar kan best voor 1 januari worden uitgevoerd, wanneer de licenties van 2020 vervallen.

Dank bij voorbaat,

Het clubbestuur

The Cage

Dog Partner

RSM Belgium