zaterdag 7 januari 2023

Inschrijvingen 2023 - updated

Beste leden,

Vanaf dit jaar wordt door Baseball Softball Vlaanderen en KBBSF een nieuw inschrijvingssysteem ingevoerd.

Het aanvragen van een nieuwe of de hernieuwing van een bestaande licentie gebeurt via dit on-line aanmeldingsformulier van de club :

Let wel : een licentie 2023 wordt enkel actief wanneer zowel de betaling als het door de speler ingevulde on-line formulier door onze club zijn ontvangen.

De inschrijvingsbedragen voor 2023 zijn na te lezen op Contact, Info & Lid Worden .

Als je gebruik wil maken van de korting op het inschrijvingsbedrag, dan dient je betaling ten laatste op 31 januari 2023 op de rekening van onze club ontvangen te zijn .

Voor vragen hieromtrent kan je terecht bij je coach of je stuurt een e-mail naar sportsecretariaat@antwerpeagles.com

The Cage

Dog Partner

RSM Belgium