zondag 10 december 2023

Inschrijvingen 2024

Beste leden,

De licenties van dit jaar vervallen op 31 december 2023.

Je bent enkel speelgerechtigd en verzekerd indien je een geldige licentie voor het lopende kalenderjaar hebt.


Het aanvragen van een nieuwe of de hernieuwing van een bestaande licentie doe je met dit on-line aanmeldingsformulier van de club :


Let wel : een licentie 2024 wordt enkel actief wanneer zowel
de betaling als het door de speler ingevulde on-line formulier door de club zijn ontvangen en ingevoerd. 

De inschrijvingsbedragen voor 2024 zijn na te lezen op Contact, Info & Lid Worden .

Als je gebruik wil maken van de korting op het inschrijvingsbedrag, dan dient je betaling ten laatste op 15 januari 2024 op de rekening van onze club ontvangen te zijn .

Voor vragen hieromtrent kan je terecht bij je coach of je stuurt een e-mail naar sportsecretariaat@antwerpeagles.com

The Cage

Dog Partner

RSM Belgium