maandag 8 december 2014

Grote Antwerp Eagles Kwis


Grote Antwerp Eagles Kwis

Zaterdag 28 februari 2015 vanaf 19u30

Ploegen van 3 of 4 personen.

Haast je want we zullen slechts 14 ploegen inschrijven. Je hebt tijd tot 25/02/2015 om dit te doen!

Inschrijvingsgeld: €12
Storten op de rekening van de club met vermelding: Kwis + groepsnaam
BE67 0682 4999 4487
Telefonisch inschrijven op het nummer van onze voorzitter: 0473/71 26 16


Ben je ingeschreven? Meld je dan ook aan via Facebook.Algemene vergadering

De algemene vergadering zal doorgaan op zaterdag 17 januari 2015 om 15u30 in de kantine.

Dagorde:

  • Verkiezing en aanstelling voorzitter
  • Administratief verslag
  • Sportief verslag:
    • Evaluatie seizoen 2014 door de coaches
    • Planning seizoen 2015
  • Financieel verslag
  • Uitreiking prijzen
  • Rondvraag
The Cage

Dog Partner

RSM Belgium